Събитията ни са отворени за всеки, който се интересува, и могат да се използват за личностно развитие, независимо от образователното ниво или целта.

Регистрация:


Моля, регистрирайте се писмено чрез формуляра за регистрация или директно чрез нашия уебсайт. С получаването си регистрацията ви е правно обвързваща.
Резервацията на място за участие се извършва с получаването на регистрацията. Броят на участниците е ограничен.
След като се регистрирате онлайн или писмено по пощата/факса, ще получите от нас потвърждение на регистрацията с допълнителна информация. Ако събитието вече е пълно или отменено, ще се свържем с вас незабавно.

Договорът между Orania Centre и клиента се сключва по следния начин за онлайн поръчки (регистрационен формуляр на уебсайта):
Обвързващият договор между Orania-Centre и клиента се сключва, когато клиентът приеме ОУ и натисне бутона „Продължи към касата“ и „Изпрати поръчката“, независимо от начина на плащане, който клиентът е избрал.

Wenn Sie sich für den ersten Block einer Schulung anmelden, verpflichten Sie sich zur Teilnahme an der gesamten Schulung.


Zahlung:
Zahlung per Lastschrift oder Überweisung vor Veranstaltungsbeginn.
Всички цени са с включени. ДДС и са без храна и настаняване.

Ermäßigung:
Für Seminare gewähren wir einen Wiederholungsrabatt in H.v. 30% von der Seminargebühr und einen Ehepaar-Rabatt von 10% für die 2. Person. Може да бъде поискана само една отстъпка.
Студентите, стажантите, безработните (с доказателство!), пенсионерите с ниски доходи и самотните родители, семейните двойки и партньорите с общ адрес получават 10% отстъпка от цената на обучението за лечители.

Оттегляне от семинари, обучения и други събития:
Имате възможност да се откажете писмено до две седмици преди началото на събитието.
За уикенд семинари и събития с продължителност няколко дни: до две седмици преди началото на обучението се начислява такса за обработка в размер на 35,- EUR, независимо от причината за анулиране; за еднодневни семинари и семейни констелации (за констелатори) 25,- EUR, за лечебни вечери 5,- EUR.
Таксата за анулиране на резервация в рамките на 14 до 7 дни преди началото на събитието е 50% от общите разходи.
Таксата за анулиране не се прилага, ако намерите заместващ участник, който отговаря на условията, или ако прехвърлите таксата за друг семинар (който трябва да се проведе през следващите 6 месеца и да бъде организиран от нас).

От 7-ия ден преди началото на събитието цялата такса се задържа в случай на анулиране, независимо от причината(ако не е осигурен заместващ участник).
Таксата за събитието се задържа в пълен размер в случай на неучастие без отмяна.
Ако събитието не се състои, всички такси ще бъдат възстановени. Няма да има други претенции.


BEDINGUNGEN für GESUNDHEITS- und STUDIENREISEN:

Регистрацията на пътуването се извършва в писмена форма. Договорът за пътуване влиза в сила с потвърждението от страна на организатора. След сключване на договора трябва да се плати депозит в размер на 20 % от общата цена на екскурзията и застрахователните премии. Балансът се дължи най-късно 30 дни преди заминаването. Пътните документи ще ви бъдат изпратени приблизително 14 дни преди заминаването.

За ваша сигурност ви препоръчваме да сключите застраховка за анулиране на пътуване. Ако не можете да започнете пътуването си по важна причина или ако започнете пътуването си със закъснение, ще ви бъдат възстановени произтичащите от това разходи за анулиране до размера на цената на пътуването или направените допълнителни разходи за изходящо пътуване.

Ако пътуващият не се възползва от индивидуални пътнически услуги поради ранно връщане или по други наложителни причини, разходите не могат да бъдат възстановени.
Ако пътуването не се състои, таксите ще бъдат възстановени.

Отмяна на пътуване

Оттеглянето трябва да бъде направено в писмена форма. Решаваща е датата на получаване на уведомлението за оттегляне от центъра Orania. В случай на анулиране от ваша страна туроператорът има право на следното еднократно обезщетение: от 90 до 45 дни преди началото на пътуването – 20%; от 44 до 30 дни – 50%; от 29 до 10 дни – 75%; от 9 дни или в случай на неявяване – 100%.

Полетните билети не могат да бъдат възстановени.

Die Stornogebühr beträgt jedoch mindestens € 50,-. P., в случай на презаверка (възможна до 50 дни преди отпътуването) € 40,- p. p. Ако обаче бъде намерен заместващ участник, основната такса за анулиране остава 50 евро, независимо от това кога е направена анулацията.

Отмяна на семинар за пътуване

Имате възможност да се откажете писмено до четири седмици преди началото на екскурзията. До четири седмици преди началото на пътуването се начислява такса за обработка в размер на 40 EUR, независимо от причината за анулирането. Таксата за анулиране на резервация в рамките на 30 до 14 дни преди началото на екскурзията е 50% от общата цена. От 14-ия ден преди началото на пътуването цялата такса за семинара ще бъде задържана в случай на анулиране, независимо от причината (ако не е осигурен заместващ участник).

Таксата за събитието се задържа в пълен размер в случай на неучастие без отмяна. Ако събитието не се състои, всички такси ще бъдат възстановени. Няма да има други претенции.

Пътуващият е отговорен за спазването на всички разпоредби, които са важни за осъществяването на пътуването.


Haftung:
Unsere Veranstaltungen sind kein Ersatz für medizinische oder psychologische Betreuung. Всеки участник е отговорен за собствените си действия и решения. Участието в предлаганите събития е доброволно. Курсовете служат за предаване на знания и самоосъзнаване в различна дълбочина, те не са терапия!